O stowarzyszeniu : Stowarzyszenie Jedlnia Dzieciom

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Jedlnia Dzieciom” powstało 11 lutego 2014 roku, z inicjatywy rodziców dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko.Celem Klubu jest rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną, a w szczególności:

  • prowadzenie działalności szkoleniowej i zajęć sportowych,

  • organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

  • uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych, 

  • sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,

  • zapewnienie odpowiednich obiektów, urządzeń i sprzętu dla prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej,

  • współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi.

  • organizację zajęć sportowych i pozasportowych, których celem jest rozwój dzieci i młodzieży.

  • organizacja zajęć kulturalnych i ogólnorozwojowych celem rozwoju indywidualnego uczestników

 

Działalność Stowarzyszenia polegać ma na zorganizowaniu możliwości alternatywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, wyselekcjonowaniu młodzieży szczególnie utalentowanej, która mogłaby          w przyszłości reprezentować nasz klub i nasz region w ogólnopolskich rozgrywkach rankingowych.

W miarę możliwości finansowych (dotacji, sponsorów, ludzi dobrej woli) chcemy umożliwić udział młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym w programie nieodpłatnych zajęć i rozgrywek sportowych i ruchowych oraz rozpropagować dyscypliny sportowe i zdrowy tryb życia.

Pragniemy kształtować właściwe i pożądane postawy etyczne, estetyczne, kulturalne i sportowe wśród młodzieży.

Zależy nam również na aktywizacji dzieci i rodziców z rejonu Gminy Jedlni-Letnisko, integracji lokalnej społeczności wokół zajęć z zakresu kultury fizycznej, stanowiącej podwaliny pod większe zaangażowanie i szerszą realizację pomysłów sportowo-rekreacyjnych, zainteresowaniu różnymi dyscyplinami i stworzeniu środowiska skupiającego młodzież o podobnych zainteresowaniach skutkującym wzmocnieniem więzi pomiędzy podopiecznymi i skierowaniem ich zainteresowania na sport dający wiele satysfakcji i przede wszystkim rozwijający ich osobowość.

Chcemy dbać również o wychowanie i edukację dzieci poprzez propagowanie odpowiednich wzorców zachowań towarzyszących różnym dyscyplinom oraz stworzenie alternatywy dla alkoholu, narkotyków i agresji wśród młodzieży. 

 

Wszystkich zainteresowanych rodziców i instytucje serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kontakt z nami

Tutaj kontakt do stowarzyszenia

więcej

Adres:

copyright © 2014 www.jedliniadzieciom.pl

projekt i wykonanie: www.zaginionestudio.pl